Skip to content

Reducció d’amoníac a través de l’alimentació

Reduccio damoniac a traves de alimentacio

L’estudi i control del nivell d’emissions d’amoníac que es generen dins d’una explotació ramadera intensiva

L’objectiu d’aquests estudis és determinar la reducció de les emissions d’amoníac que s’ha produït després de realitzar diferents accions com pot ser un canvi d’alimentació de bestiar, modificacions estructurals de la nau, etc.