Skip to content

Declaració Anual de Nitrogen (DAN)

Declaracio Anual de Nitrogen-DAN

Què és?

És la declaració anual del nitrogen que s’ha generat a la granja i la forma com s’ha gestionat, és a dir, si s’ha portat a gestor, si s’ha aplicat agrícolament, si s’ha fet algun tractament, etc.

A qui aplica?

Les persones titulars d’explotacions ramaderes, els agricultors que reben purí i els centres de gestió.

 

En què et podem ajudar?

Realització i presentació de la declaració.