Skip to content

Analítiques de sòls

Mostreig de sols

Què és?

La finalitat d’una analítica de sòls és saber la concentració de diversos paràmetres, com per exemple el nitrogen, el fòsfor i el potassi, a partir de la qual es podrà determinar la quantitat d’adob que pot absorbir la parcel·la cultivada.

A qui aplica?

Les explotacions ramaderes que tenen instal·lat un sistema de tractament de dejeccions en origen realitzaran analítiques en els sòls on apliquen la fracció líquida resultant del tractament.

 També s’hauran de realitzar en altres casos que preveu el Decret 153/2019, de 3 de juliol.


 

En què et podem ajudar?

Estem especialitzats en mostreig de sòls, en mostreig de tiges i mostreig de fulles.